LOADING IMAGES
UT58D Đồng hồ vạn năng điện tử Uni-TrendUT58D Đồng hồ vạn năng điện tử Uni-TrendUT58D Đồng hồ vạn năng điện tử Uni-TrendUT58D Đồng hồ vạn năng điện tử Uni-TrendUT58D Đồng hồ vạn năng điện tử Uni-TrendUT58D Đồng hồ vạn năng điện tử Uni-Trend

UT58D Đồng hồ vạn năng điện tử Uni-Trend

Mã sản phẩm: CLA2374

Trọng lượng: 500 Gram

Bảo hành: 12 tháng

(áp dụng từ 01/11/2018)

Tra cứu thông tin bảo hành: baohanh.nhatminhESC.com

Xem sản phẩm tại website nhà sản xuất: UT58D tại đây

Tải hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh): English Manual tại đây

Tải giấy chứng nhận: CE Certificate tại đây

Tải giấy chứng nhận: RoHS Test Report tại đây

 

Giá: 850,000 đ /Chiếc Giá NY: đ

Số lượng:

UT58D Đồng hồ vạn năng điện tử Uni-Trend